Tag Archives: John SteinbeckElia Kazan

East of Eden by Elia Kazan